შპს ჯეტექსი !
კომპანიის შესახებ

შპს „ჯეტექსი“ 2018 წელს დაფუძნდა. იგი წარმოადგენს მაღალტექნოლოგიური უსაფრთხოების მოწყობილობებისა და სისტემების ოფიციალურ იმპორტიორ კომპანიას საქართველოში.

შპს „ჯეტექსი“ დაფუძნების დღიდან აქტიურად ახორციელებს ნებისმიერი ტიპის შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო-პრევენციულ მომსახურებას. კომპანიის მიზანია მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისად დაიცვას სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები და მაქსიმალურად ორიენტირებული იყოს ხარისხზე.

კომპანია მაღალკვალიფიციურ თანამშრომლებთან ერთად ახორციელებს სახანძრო სისტემების  ინსტალაციას, ახალი შენობა-ნაგებობების დაპროექტების სამუშაოებს სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით, არსებული ობიექტების სივრცისა და რისკების შეფასებას. ასევე უსაფრთხოების მუდმივ მონიტორინგს, როგორიც არის  ხანძრის დეტექცია, ქრობის ავტომატური სისტემები, ხმოვანი ევაკუაციის/კავშირის სისტემები და ა.შ.

კომპანიას პროდუქცია მსოფლიოს 5 სხვადასხვა ქვეყნიდან მიეწოდება, როგორიც არის აშშ, იტალია, თურქეთი, ჩინეთი და უკრაინა. პარტნიორებისგან მიღებული პროდუქცია და სისტემების დაგეგმარება, რომელშიც მათი ჩართულობაც არის განსაზღვრული, მოცემულ დარგში მოწინავე ქვეყნების საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება.

შპს „ჯეტექსი“-ს პარტნიორები არიან სხვადასხვა სახის ტექნიკის წამყვანი მწარმოებლები მსოფლიოში, როგორიც არის Arton, Rubezh, System Sensor, Tupas, Appollo  და სხვა.

შპს ჯეტექსი !
ჩვენი საქმიანობა
უსაფრთხოების სისტემები, ცეცხლსაქრობი საშუალებები მონიტორინგი, მონტაჟი, უვადო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემები. მონტაჟი, უვადო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემები. უსაფრთხოების სისტემები. მონტაჟი, უვადო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემები. ჩვენი კომპანი წარმაებით ახორციელებს სამუშაოებს ხანძარსაწინააღმდეგო მიმართულებით. აქ შეიძლება ჩაიწეროს ტექსტი რომლითაც შეატყობინებთ მომხმარებლებს თქვენი
შპს ჯეტექსი !
რატომ ჩვენ ?
უსაფრთხოების სისტემები, ცეცხლსაქრობი საშუალებები მონიტორინგი, მონტაჟი, უვადო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემები. მონტაჟი, უვადო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემები. უსაფრთხოების სისტემები. უვადო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემები. უსაფრთხოების სისტემები, უვადო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემები. უსაფრთხოების სისტემები. მონტაჟი, უვადო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემები. ჩვენი კომპანი წარმაებით ახორციელებს სამუშაოებს ხანძარსაწინააღმდეგო მიმართულებით. აქ შეიძლება ჩაიწეროს ტექსტი რომლითაც შეატყობინებთ მომხმარებლებს თქვენი, უვადო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემები. უსაფრთხოების სისტემები.
შპს ჯეტექსი !
გამოხმაურება
უსაფრთხოების სისტემები, ცეცხლსაქრობი საშუალებები მონიტორინგი, მონტაჟი, უვადო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემები. მონტაჟი, უვადო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემები. უსაფრთხოების სისტემები. მონტაჟი, უვადო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემები. ჩვენი კომპანი წარმაებით ახორციელებს სამუშაოებს ხანძარსაწინააღმდეგო მიმართულებით. აქ შეიძლება ჩაიწეროს ტექსტი რომლითაც შეატყობინებთ მომხმარებლებს თქვენი
ეკოლოგიურად სუფთა სისტემები
გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული რისკების გაცნობიერება, გაკონტროლება და მათზე ადეკვატური რეაგირება შპს „ჯეტექსი“-ს გარემოსდაცვითი სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილია. შესაბამისად კომპანია იღებს პასუხისმგებლობას პროდუქციაზე, რომელიც არის ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო. ასევე რეკომედირებული მრავალი ქვეყნის ეკოლოგიური ორგანიზაციების მიერ.
პროექტირება, მონტაჟი
ჩვენი ჯგუფი ორიენტირებულია კლიენტის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე. ამიტომ ნებისმიერი სამუშაოს დაწყებამდე, კომპანიის ინჟინრები მჭიდროდ თანამშრომლობენ მათთან, რათა გაიარონ კონსულტაციები და შემდგომ სწორად შეარჩიონ პროდუქცია. ობიექტების პროექტირება და პროდუქციის მონტაჟი/განახლება (საჭიროების შემთხვევაში) მსოფლიოში დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად ხდება.
ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობები
A.B.C.D.F. კატეგორიის ცეცხლმაქრები
ელექტრონული უსაფრთხოების სისტემები
კვამლის აღმომჩენი დეტექტორები,თბური დეტექტორები, სხივურიუ დეტექტორები, სამისამართო და არასამისამართო მართვის პულტები,ვიდეო სათვალვალო კამერები, მოძრაობის დეტექტორები ხმოვანი სიგნალიზაცია
სახანძრო ეკიპირება
სახანძრო კარადები, სახანძრო სტენდები, ბაგორი, ლომი,ბარი,სახანძრო სათლი,
შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასება
პროდუქციის შეფასება
მომსახურების შეფასება

სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები, უფასო მონიტორინგი, მონტაჟი, მომსახურება,
სერვისები, სახანძრო ელექტრონული სისტემები

ჭავჭავაძის ქ.55 , თბილისი, საქართველო
მობ: (995)574 22 97 99 ტელ:032 2 83 48 88
ელ-ფოსტა: infojetex2018@gmail.com
ყველა უფლება დაცულია @2018 დამზადებულია - შპს "ვებ ტექნოლოჯი"