შსხ 535-18

შს535-18 შემტყობინებელი სამისამართო სახანძრო ხელის შსხ-ლეო/ MCP5A-RP31SF-S214-01