შმ-2 (შეუღლების მოდული)

ნიტა-ს პროდუქციის კატალოგი, დოზორის სახანძრო ავტომატიკის სისტემის, სამისამართო სისტემა დოზორი-1ა

შეუღლების მოდული შმ-2 გათვალისწინებულია სამისამართო შლეიფის დოზორის შემადგენლობაში მუშაობისთვის. მოდული იღებს კვებას დოზორის სამისამართო შლეიფიდან  და ახორციელებს ერთი რგოლური სამისამართო ხაზის ფორმირებას, რომელსაც უერთდება 30-მდე სამისამართო შემტყობინებელი System Sensor-ის წარმოების პროტოკოლით ლეონარდო.

ძირითადი შესაძლებლობები:

  • 8-მდე შმ-2 მოდულის მიერთება სამისამართო-ანალოგურ შლეიფში დოზორი;
  • System Sensor-ის კომპანიის წარმოების 30-მდე სამისამართო გადამწოდი პროტოკოლით Leonardo;
  • შლეიფის კონტროლი გაწყვეტაზე და მოკლე შერთვაზე;
  • გადამწოდების კვება სამისამართო-ანალოგური შლეიფისგან.