მსს-1А-1 (მიმღებ- საკონტროლო სახანძრო მოწყობილობა)

სამისამართო-ანალოგური რგოლური შლეიფი 1000მ-მდე, „მიწაში“ გადინების კონტროლით, 126 სამისამართო მოწყობილობამდე, 256 Touch Memory-ს ტიპის გასაღებამდე, მისამართების ავტომატური განსაზღვრა, პროგრამირება პერსონალური კომპიუტერიდან ან კლავიატურიდან, გალვანური გახსნა RS-485 ხაზიდან, კვება გარე წყაროდან 12ვ, ღირებულების შემცირების მიზნით, ლითონის კორპუსი.