მსს-1А-3 (მიმღებ- საკონტროლო სახანძრო მოწყობილობა)

ცენტრალური ბლოკი ინდიკატორით და კლავიატურით მოწყობილობის კორპუსზე (პლასტიკის კორპუსი).

სამისამართო-ანალოგური რგოლური შლეიფი 1000მ-მდე, „მიწაში“ გადინების კონტროლით, 126 სამისამართო მოწყობილობამდე, 256 Touch Memory-ს ტიპის გასაღებამდე, მისამართების ავტომატური განსაზღვრა, პროგრამირება პერსონალური კომპიუტერიდან ან კლავიატურიდან, გალვანური გახსნა RS-485 ხაზიდან, კვება გარე წყაროდან 12ვ.