მპ 3232 (მეთვალყურეობის პულტი)

32 ორფერიანი შუქდიოდი,  32 ღილაკი, ნებისმიერი შუქდიოდისთვის და ნებისმიერი ღილაკისთვის ნებისმიერი მნიშვნელობის მიცემის შესაძლებლობა, კავშირი ცენტრალურ ბლოკთან დოზორ-1ა არხით RS-485, კვება გარე წყაროდან 12ვ, ღილაკების ბლოკირების შესაძლებლობა ჩაშენებული Touch Memory-ს წამკითხველის მეშვეობით.