დგმ3A (დისტანციური გაშვების მოწყობილობა)

დისტანციური გაშვების მოწყობილობა ნორმალურად გახსნილი და ნორმალურად შეკრული კონტაქტებით.