მიმღებ-საკონტროლო სახანძრო მოწყობილობა ვექტორი -16П-24

მიმღებ-საკონტროლო სახანძრო მოწყობილობა „ვექტორი-16П-(24)“ განკუთვნილია სხვადასხვა ობიექტების ცენტრალიზებული და ავტონომიური სახანძრო დაცვის ორგანიზებისთვის 16-მდე სიგნალიზაციის შლეიფის მდგომარეობის სადღეღამისო კონტროლის მეშვეობით.

მოწყობილობა შეესაბამება ДСТУ EN54-2 , ДСТУ EN54-4, ДСТУ EN54-13, ДСТУ EN54-21 სტანდარტების მოთხოვნებს.

 • ბლოკური არქიტექტურა;
 • შეყვანა-გაყვანის 16 არხი (2 ბლოკი, თითოეული 8 არხით);
 • შეყვანა-გაყვანის არხის მუშაობის რეჟიმები: შლეიფი სახანძრო, შლეიფი ლოგიკური, შლეიფი დამცავი, გასაღები;
 • შლეიფის მუშაობის რეჟიმები: სახანძრო გადამოწმებით ბოლო კონდენსატორით;
 • სახანძრო გადამოწმებით ბოლო რეზისტორით;
 • სახანძრო გადამოწმების გარეშე ბოლო კონდენსატორით;
 • სახანძრო გადამოწმების გარეშე ბოლო რეზისტორით;
 • ლოგიკური (დისკრეტული გაყვანა); დამცავი; გასასვლელი (გასაღები).
 • ერთ სიგნალიზაციის შლეიფში პასიური და აქტიური შემტყობინებლების მიერთების შესაძლებლობა, კომბინირებული სიგნალიზაციის შლეიფების მოწყობა მიერთების 2- და 4 სადენიანი სქემების გამოყენებით.
 • ენერგიის მცირე მოხმარება ბოლო კონდენსატორით სახანძრო სიგნალიზაციის შლეიფების, ლოგიკური სიგნალიზაციის შლეიფის დინამიური კვების (დისკრეტული შემყვანების) მოხმარების წყალობით;
 • გაყვანის გასაღები: „გასვლა“, „ხანძარი“;
 • სამი დაპროგრამებადი გასასვლელი ჯაჭვის მთლიანობის კონტროლით; სამი „ღია კოლექტორის“ ტიპის გასასვლელი ჯაჭვის მთლიანობის კონტროლის გარეშე; გამავალი რელე გადამრთველი კონტაქტების ორ ჯგუფზე (ქარხნული აწყობა – გასასვლელი „გაუმართაობა“), მართვისა და ინდიკაციის ხელსაყრელი ორგანოები: მარტივი მენიუ (არ არის ჩვეულებრივ მობილურ ტელეფონზე რთული);
 • ციფრული დისპლეი მსხვილი მანათობელი სიმბოლოებით;
 • სტანდარტული ტელეფონის კლავიატურა;
 • ყოველი ობიექტის (შლეიფი, გასასვლელი)გამჭოლი ნუმერაცია (ადრესაცია) კავშირის ბლოკები და ინტერფეისის კოლექტორები;
 • ბლოკების გალვანური განართი, რომელიც უზრუნველყოფს მოწყობილობის მომეტებულ საიმედოობას და რემონტის ვარგისიანობას;
 • 20 მოწყობილობამდე იერარქიული ჯგუფის ორგანიზების შესაძლებლობა ერთიანი კონტროლითა და მართვით ДБН5.56-2010-ის მოთხოვნების შესაბამისად;
 • ინტერფეისური GSM კომუნიკატორის БСКМ-1-ის მიერთება ცენტრალიზებული მართვის პულტებთან კავშირის ორგანიზებისთვის.
1167.70

ტექნიკური მახასიათებლები

 
 • მოწყობილობის კვება ხორციელდება ცვლადი დენის ქსელისგან ძაბვით: 220 (+22-33)ვ და სიხშირით (50±1) ჰც;
 • შიდა კვების ძაბვა: 12 ვ ან 24 ვ;
 • მოწყობილობის სარეზერვო კვება ხორციელდება ჰერმეტული მომსახურების არმქონე ტყვია-მჟავა აკუმულატორის ბატარეისგან ნომინალური ძაბვით 12 ვ:
 • 24-ვოლტიანი მოწყობილობებისთვის ორი აკუმულატორის ბატარეა;
 • 12-ვოლტიანი მოწყობილობებისთვის ერთი აკუმულატორის ბატარეა;
 • მოწყობილობის კორპუსში განსათავსებელი აკუმულატორის ბატარეის მაქსიმალური მოცულობა: აკუმულატორის ბატარეა12 ა/სთ;
 • მოწყობილობის მაქსიმალური მოხმარებული სიმძლავრე ცვლადი დენის ქსელისგან: არაუმეტეს 35 ვტ;
 • ძაბვა სიგნალიზაციის შლეიფში:20 ვ-დან 30 ვ-მდე;
 • ძაბვა გასასვლელებზე 24 ვ კვებისთვის: 20 ვ-დან 30 ვ-მდე;
 • ძაბვა გასასვლელებზე 12 ვ კვებისთვის: 9,5 ვ-დან 15 ვ-მდე;
 • დენი სიგნალიზაციის შლეიფში: არაუმეტეს 30 მა;
 • სიგნალიზაციის შლეიფების ხაზების (სადენების) ჯამური წინაღობა ბოლო რეზისტორის წინაღობის გათვალისწინების გარეშე – არაუმეტეს 470 ომ-ისა;
 • სიგნალიზაციის შლეიფის ხაზებს შორის გაჟონვის წინაღობა, აგრეთვე სიგნალიზაციის შლეიფის ყოველ ხაზსა და მოწყობილობის კორპუსს შორის: არანაკლებ 50 კ ომ-ისა;
 • შეყვანა-გაყვანის ყოველი არხის გასაღების კომუტაციის დენი: არაუმეტეს 50 მა-სა;
 • გასაღების კომუტაციის დენი დატვირთვის სრული კონტროლით: არაუმეტეს 200 მა-სა;
 • მოწყობილობის უცვლელი აწყობა: ხმოვანი სიგნალი აღდგება ახალი მოვლენის გაჩენისას;
 • სახანძრო შემტყობინებლების კვების გათიშვის დრო სახანძრო სიგნალიზაციის შლეიფის ჩამოყრის დროს: 4-6 წამი;
 • შეყოვნების დრო სახანძრო სიგნალიზაციის შლეიფის დასამუშავებლად სახანძრო შემტყობინებლების კვების ჩართვის შემდეგ (მათ შორის ჩამოყრის დროს): 4-6 წამი;
 • დრო პირველადი სახანძრო განგაშის მდგომარეობის ავტომატურ ჩამოყრამდე (ყურადღება): 5-6 წუთი;
 • მოწყობილობის ტექნიკური მზადყოფნის დრო კვების წყაროს ჩართვის შემდეგ: არაუმეტეს 30 წამისა;
 • საშუალო ნამუშევარი მოწყობილობის უარზე: არანაკლებ 40000 სთ;
 • მოწყობილობის მსახურობის საშუალო ვადა: არანაკლებ 10 წლისა;
 • მოწყობილობის გაბარიტული ზომები: არაუმეტეს 410 х 350 х 140 მმ-სა;
 • მოწყობილობის მასა აკუმულატორის ბატარეის გარეშე: არაუმეტეს 10 კგ-სა.