ოპტიკური სიგნალიზაციის გარე მოწყობილობა ВУОС

ოპტიკური სიგნალიზაციის გასატანი მოწყობილობა ВУОС განკუთვნილია ოპტიკური სიგნალიზაციის დუბლირებისთვის და შეიძლება მიუერთდეს სახანძრო შემტყობინებლებს, რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი გასასვლელები. ინდიკაცია ხორციელდება წითელი ფერის ნათების შუქდიოდური ინდიკატორით. არის დამატებითი დენშემზღუდავი  რეზისტორის დაყენების შესაძლებლობა. შესაძლებელია ოპტიკური სიგნალიზაციის გასატანი მოწყობილობის დამზადება ყვითელი და მწვანე ფერის ინდიკატორებით.

განკუთვნილია სხვადასხვა ობიექტების ცენტრალიზებული და ავტონომიური სახანძრო დაცვის ორგანიზებისთვის მდგომარეობის სადღეღამისო კონტროლის გზით სიგნალიზაციის 4 შლეიფამდე (სიგნალიზაციის შლეიფი).

4.40

ტექნიკური მახასიათებლები

 
  • გაბარიტული ზომები: არაუმეტეს 61х53х18 მმ-სა
  • მასა: არაუმეტეს 05 კგ-სა
  • ძაბვა დენის დროს 20 მა: არაუმეტეს 3 ვ
  • მოხმარების დენი: 1,0მა-დან 20მა-მდე