სახანძრო კვამლის ორწერტილიანი შემტყობინებელი SP-2.1

შემტყობინებლები უზრუნველყოფენ შეკიდული ჭერების და შენობის შიგნით სივრცის ერთდროულ კონტროლს.

 • უნიკალური თავისებურება: თქვენ იყენებთ ერთიან მოწყობილობას ორის ნაცვლად გაყოფილი სივრცეების კონტროლისთვის.
 • ადვილი მონტაჟი: მონტაჟის დროის და ტექნიკური მომსახურების მნიშვნელოვანი შემცირება, მომსახურების მოხერხებულობა.
 • ყვითელი და წითელი ინდიკატორები ასახავენ ორივე სენსორის მუშაობის 7 რეჟიმს:
  • მორიგე რეჟიმი,
  • ზედა სენსორის რეჟიმი „ხანძარი“,
  • ქვედა სენსორის რეჟიმი „ხანძარი“,
  • ზედა და ქვედა სენსორების რეჟიმი „ხანძარი“,
  • ზედა სენსორის რეჟიმი „გაუმართაობა“,
  • ქვედა სენსორის რეჟიმი „გაუმართაობა“,
  • ზედა და ქვედა სენსორების რეჟიმი „გაუმართაობა“.
 • ზედა და ქვედა სენსორების ორსადენიანი მიერთება სახანძრო სიგნალიზაციის ერთ შლეიფთან
 • ოპტიკური ინდიკაცია წითელი და ყვითელი ინდიკატორების მეშვეობით
 • დამტვერიანების ავტომატური კომპენსაცია
 • გაუმართაობის თვითდიაგნოსტიკა
 • სენსორების მაერთებელი შტანგის სიგრძე (20, 40, 60 სმ)
38.95

ტექნიკური მახასიათებლები

 
 • კვების ძაბვის დიაპაზონი: 10 – 30 ვ
 • მოხმარების დენი მორიგ რეჟიმში: 22 მა-ზე ნაკლები
 • მიმღებ-საკონტროლო მოწყობილობასთან მიერთების საშუალება: ორსადენიანი სახანძრო სიგნალიზაციის კარადა
 • გაბარიტული ზომები: სენსორი 1: არაუმეტეს 100х48 მმ-სა სენსორი 2: არაუმეტეს 52×37 მმ-სა
 • შტანგა: დაკვეთით
 • მასა: არაუმეტეს 3 კგ-სა