სახანძრო კვამლის შემტყობინებელი SPD-3.10
  • 10 ბაზა ფუნქციების გასაფართოებლად
  • ღილაკი „ტესტი“
  • მუშაობის მორიგე რეჟიმისა და „ხანძრის“ რეჟიმის ინდიკაცია

ბაზების მეშვეობით სხვადასხვა ფუნქციების რეალიზება:

ბაზა კონტაქტების

რაოდენობა

ოპტიკური სიგნალიზაციის გასატანი მოწყობილობები რელე რელეს კონტაქტები მიერთება
ბ01 4 ორსადენიანი
ბ1 6 + ორსადენიანი
ბ2 7 1 НЗ ოთხსადენიანი
ბ3 7 1 НР ოთხსადენიანი
ბ4 8 + 1 НЗ ოთხსადენიანი
ბ5 8 + 1 НР ოთხსადენიანი
ბ6* 8 2 НЗ, НР ოთხსადენიანი
ბ7* 8 2 НР, НР ოთხსადენიანი
ბ8* 9 + 2 НЗ, НР ოთხსადენიანი
ბ9* 9 + 2 НР, НР ოთხსადენიანი

 

*დასრულებული ბაზა

17.55

ტექნიკური მახასიათებლები

 
  • კვების ძაბვის დიაპაზონი: 10 – 30 ვ
  • მოხმარების დენი მორიგ რეჟიმში: არაუმეტეს 0,1 მა
  • გაბარიტული ზომები: არაუმეტეს 85×37 მმ-სა
  • მორიგე რეჟიმის ინდიკაცია: დიახ