სახანძრო კვამლის შემტყობინებელი SPD-კადეტი
 • მაღალი მდგრადობა ცრუ ამოქმედების მიმართ
 • ორსადენიანი მიერთება მიმღებ-საკონტროლო სახანძრო მოწყობილობასთან
 • მუშაობის მორიგე რეჟიმისა და „ხანძრის“ რეჟიმის ინდიკაცია
 • მოხმარების მცირე დენები
 • თავსებადობა სხვადასხვა მიმღებ-საკონტროლო სახანძრო მოწყობილობასთან
 • უხრახნო კონტაქტების მქონე ბაზები
 • მონტაჟის შესაძლებლობა როგორც ჭერზე, ისე კედელზე
 • დეკორატიული რგოლები შეკიდულ ჭერზე მონტაჟისთვის
 • კვების ძაბვის ფართო დიაპაზონი
 • ოპტიკური სიგნალიზაციის გასატანი მოწყობილობების მიერთების შესაძლებლობა
19.00

ტექნიკური მახასიათებლები

 
 • კვების ძაბვის დიაპაზონი: 10 – 30 ვ
 • მოხმარების დენი მორიგ რეჟიმში: 09 მა
 • მიმღებ-საკონტროლო მოწყობილობასთან მიერთების საშუალება: ორსადენიანი სახანძრო სიგნალიზაციის კარადა
 • გაბარიტული ზომები: 10 – 30 მმ-ზე მეტი
 • მასა: არაუმეტეს 2 კგ-სა
 • მორიგე რეჟიმის ინდიკაცია: დიახ
 • გამავალი სიგნალის ფორმირების საშუალება: უკონტაქტო