ხელით მართვის ღილაკი “ხანძრის ჩაქრობის გაშვება” РУПД- 05

წარწერა – «კვამლის მოშორების გაშვება», ნორმალურად-განრთული კონტაქტები, თეთრი ფერი, მდგომარეობის მექანიკური ფიქსაცია (დაბრუნება მორიგ მდგომარეობაში გასაღების მეშვეობით), შუქდიოდური ინდიკატორის გარეშე, რეჟიმის კომუტაციის მაქს. დენი – 30მა

12.20

ტექნიკური მახასიათებლები

 
  • კვების ძაბვის დიაპაზონი: 9 ÷ 30 ვ
  • მოხმარების დენი მორიგ რეჟიმში კვების მაქსიმალური ძაბვისას 30ვ: – ჯაჭვით „-სახანძრო სიგნალიზაციის კარადა“: არაუმეტეს 50 მკა-სი – ჯაჭვით „-24ვ“: არაუმეტეს 500 მკა-სი
  • მოხმარების დენი რეჟიმში „ჩართულია“ ყენდება გარე რეზისტორით მნიშვნელობების დიაპაზონში: 2 ÷ 20 მა
  • შიდა წინაღობა რეჟიმში „ჩართულია“ ჯაჭვით „სახანძრო სიგნალიზაციის კარადა“ დენის დროს 20მა: არა ნაკლებ 500 ომ-ისა
  • ძალისხმევა, რომელიც საჭიროა მოწყობილობის ჩასართავად (ღილაკის დასაჭერად): 22,5± 2,5 Н
  • გაბარიტული ზომები: არაუმეტეს 102×102×38 მმ-სა
  • მასა: არაუმეტეს 0,12 კგ-სა
  • სამსახურის საშუალო ვადა: არანაკლებ 10 წლისა