შს 101-24А-A1R (სამისამართო თბური მაქსიმალურად დიფერენციალური შემტყობინებელი)

Leonardo-Т სამისამართო თბური მაქსიმალურად დიფერენციალური შემტყობინებელი

Leonardo-Т სამისამართო თბური მაქსიმალურად დიფერენციალური შემტყობინებელი განკუთვნილია წვის აღმოსაჩენად გარემოს ტემპერატურის მნიშვნელობით და მისი ზრდის სისწრაფით. შემტყობინებელში რეალიზებულია ტემპერატურის პირდაპირი გაზომვის და მისი ზრდის სისწრაფის გამოთვლის მეთოდი, რაც განსაზღვრავს ამოქმედების მაღალ საიმედოობას ცრუ განგაშის არარსებობის პირობებში. ამოქმედების ზღვარი მაქსიმალური 58°С, დიფერენციალური 8°С/მ (კლასი A1R).