სშ 212/101-3А-A1R (სამისამართო კომბინირებული შემტყობინებელი)

Leonardo-ОТ კომბინირებული შემტყობინებელი განკუთვნილია ხანძრის აღმოსაჩენად გარემოს ოპტიკური სიმკვრივის ზრდით მისი დაკვამლვით,  გარემოს ტემპერატურის მნიშვნელობით და მისი ზრდის სისწრაფით, რის გამოც ამოქმედება ხდება ხანძრის ნებისმიერი ტიპის დროს: რომელსაც თან ახლავს დაკვამლვა ან ტემპერატურის მომატება (კლასი A1R). შემტყობინებელში რეალიზებულია ორივე არხიდან მონაცემების დამუშავების ინტელექტუალური ალგორითმი.