შს 212-60ა (სამისამართო კვამლის ოპტიკურ-ელექტრონული შემტყობინებელი)

Leonardo-O კვამლის ოპტიკურ-ელექტრონული შემტყობინებელი განკუთვნილია წვის აღმოსაჩენად გარემოს ოპტიკური სიმკვრივის ზრდის მიხედვით, მგრძნობელობის დონის სტაბილიზაციითა და მგრძნობელობის სამი დონის ზუსტი დადგენის შესაძლებლობით: მაღალი – 0.08 დბ/მ, საშუალო – 0.12 დბ/მ (ქარხნული დაყენება), დაბალი – 0.16 დბ/მ.