პირველი სიახლე

სახანძრო უსაფრთხოება
ჰაერის დაწნეხვა, კვამლის გატანა, სუფთა ჰაერის შენობის სივრცეში შემოტანა, ხანძარქრობის სისტემები, სახანძრო სიგნალიზაცია, ევაკუაციის გამოცხადების სისტემები.

საინჟინრო სისტემების პროექტირება
შედეგზე ორიენტირებული გუნდი იზრუნებს საიჟინრო სისტემის პროექტირების ყველა დეტალზე და აგარიდებთ ბევრ პრობლემას, დაზოგავთ დროსა და ენერგიას.

გათბობა, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები
ხარისხიანი გათბობა, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები (HVAC) დაგეხმარებათ შენობაში ნორმალური ტემპერატურისა და ტენიანობის შენარჩუნებაში.

მეორე სიახლე

სახანძრო უსაფრთხოება ჰაერის დაწნეხვა, კვამლის გატანა, სუფთა ჰაერის შენობის სივრცეში შემოტანა, ხანძარქრობის სისტემები, სახანძრო სიგნალიზაცია, ევაკუაციის გამოცხადების სისტემები. საინჟინრო სისტემების პროექტირება შედეგზე ორიენტირებული გუნდი იზრუნებს საიჟინრო სისტემის პროექტირების ყველა დეტალზე და აგარიდებთ ბევრ პრობლემას, დაზოგავთ დროსა და ენერგიას. გათბობა, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები ხარისხიანი გათბობა, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები (HVAC) დაგეხმარებათ შენობაში ნორმალური ტემპერატურისა და ტენიანობის შენარჩუნებაში.

რამოდენიმე სიახლე

სახანძრო უსაფრთხოება ჰაერის დაწნეხვა, კვამლის გატანა, სუფთა ჰაერის შენობის სივრცეში შემოტანა, ხანძარქრობის სისტემები, სახანძრო სიგნალიზაცია, ევაკუაციის გამოცხადების სისტემები. საინჟინრო სისტემების პროექტირება შედეგზე ორიენტირებული გუნდი იზრუნებს საიჟინრო სისტემის პროექტირების ყველა დეტალზე და აგარიდებთ ბევრ პრობლემას, დაზოგავთ დროსა და ენერგიას. გათბობა, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები ხარისხიანი გათბობა, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები (HVAC) დაგეხმარებათ შენობაში ნორმალური ტემპერატურისა და ტენიანობის შენარჩუნებაში.

კრეატიული მომენტები

სახანძრო უსაფრთხოება ჰაერის დაწნეხვა, კვამლის გატანა, სუფთა ჰაერის შენობის სივრცეში შემოტანა, ხანძარქრობის სისტემები, სახანძრო სიგნალიზაცია, ევაკუაციის გამოცხადების სისტემები. საინჟინრო სისტემების პროექტირება შედეგზე ორიენტირებული გუნდი იზრუნებს საიჟინრო სისტემის პროექტირების ყველა დეტალზე და აგარიდებთ ბევრ პრობლემას, დაზოგავთ დროსა და ენერგიას. გათბობა, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები ხარისხიანი გათბობა, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები (HVAC) დაგეხმარებათ შენობაში ნორმალური ტემპერატურისა და ტენიანობის შენარჩუნებაში.

ინოვაციები

სახანძრო უსაფრთხოება ჰაერის დაწნეხვა, კვამლის გატანა, სუფთა ჰაერის შენობის სივრცეში შემოტანა, ხანძარქრობის სისტემები, სახანძრო სიგნალიზაცია, ევაკუაციის გამოცხადების სისტემები. საინჟინრო სისტემების პროექტირება შედეგზე ორიენტირებული გუნდი იზრუნებს საიჟინრო სისტემის პროექტირების ყველა დეტალზე და აგარიდებთ ბევრ პრობლემას, დაზოგავთ დროსა და ენერგიას. გათბობა, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები ხარისხიანი გათბობა, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები (HVAC) დაგეხმარებათ შენობაში ნორმალური ტემპერატურისა და ტენიანობის შენარჩუნებაში.