პროგრამული მართვის სისტემები

პროგრამული მართვის სისტემები

  • IT ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება
  • ინფორმაციული უსაფრთხოება
  • ლიცენზირებული მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, ვიდეო-საკონფერენციო, ხმა-განათებისა და კავშირგაბმულობის სისტემები