შენობის ავტომატიზაცია
$

შენობის ავტომატიზაცია

  • შენობის მართვის ავტომატური სისტემები (BMS),
  • სახლის ავტომატიზაცია (Smart Home).