სახანძრო უსაფრთხოება

სახანძრო უსაფრთხოება (კვ. $7-დან)

  • შენობის გარე ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემები (ჰიდრანტი, სახანძრო მანქანის მისაერთებელი)
  • შენობის შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემები;(სახანძრო კარადა, მილდგარების სისტემა)
  • შენობის ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემები;
  • შენობის კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაციის და დაწნევის სისტემები;
  • შენობის ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური სისტემები; (წყლით და ქაფით ქრობა, სამზარეულოს ხანძარქრობის სისტემა)
  • შენობის ადამიანთა ევაკუაციის მართვის სისტემები;(გახმოვანების სიტემა, საევაკუაციო მაჩვენებლები, ავარიული განათება)
  • შენობის ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემები;