წყალგაყვანილობა

წყალმომარაგება და წყალარინება  სადრენაჟე და ირიგაციის სისტემები

  • შენობის შიდა და გარე წყალარინების სისტემები
  • შენობის ცხელი და ცივი წყლით მომარაგების სისტემები.
  • შენობის წყალმომარაგების გარე ქსელის მოწყობის სისტემები; ეზოს პერიმეტრი
  • შენობის წვიმის წყლის მოცილების სისტემები; სადრენაჟე
  • შენობის გარე პერიმეტრის ირიგაციის სისტმები;